torstai 19. syyskuuta 2013

Mitä kiltakoululaisuus on?

Jos minulta kysytään, sanon ensimmäiseksi, että oppijalähtöisyyttä kaikessa opetuksen järjestämisessä, välitetään siitä, miten oppijat pääsevät ammattiin. Toinen yhtä vahva näkökulma tuli esille Keijo Hakalan ja Mika Heinosen esityksessä eli myös opettajat toimivat itse niillä periaatteilla, joita käytetään opetuksessa.

Kiltalaiset opettajat pyrkivät toimintakulttuuriin, jossa tehdään yhdessä, jaetaan, ollaan avoimia siinä, missä siitä on hyötyä ja mihin se sopii, toimitaan tavoitteellisesti pulmien ja projektien kanssa.

Hyvä elämä lähtee koulusta! Yhteisöllisyys tukee kansalaisena kasvua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä jo kouluaikana. Niin elävässä elämässä kuin sosiaalisessa mediassa. Verkon kautta jakaminen edistää myös ekologisuutta. Sosiaalinen media leviää työelämään ja siitäkin näkökulmasta on tärkeää oppia näitä taitoja.

Opetusmenetelmien kanssa ollaan tarkkoja: oppijan motivointi, ryhmäytyminen, vastuun jakaminen oppijoille, toiminnallisuus, vertaisoppiminen. Hienona esimerkkinä se, että opetusvideoita tehdään oppimisen ohessa mobiilivälineillä, autenttisesti. Aiemmin vastaavia videoita tehtiin suurella rahalla irrallaan oppimistilanteesta, toki ammattimaisesti ja tasokkaasti.

Miksi bloggaamalla oppii? Oppija dokumentoi, tallentaa ja refletkoi oppimistuokiotaan. Kun hän muokkaa ja työstää oppimistuokiota, hän painaa asian mieleensä ja kiinnittää sen aiemmin opittuun, jopa havaitsee viel äjotain uutta oppimistuokiosta. Opiskelijan omakin huomio todisti tätä: "Vasta blogatessani opin asian oikein todella."Ei kommentteja:

Lähetä kommentti